Σχεδιασμός και παραγωγή Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών σποτ

Συγγραφή Κειμένων – Σεναρίων – Slogan -Story Board – Προσχέδια Video – Προσαρμογές Διαφημίσεων Εξωτερικού

H Clever Net αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύσει στην τεχνολογία και παράγει ότι καλύτερο στο χώρο των μηνυμάτων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.