Προβολή σε Λεωφορεία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Η Clever Net σας παρέχει την δυνατότητα να προβληθείτε σε Αστικά Λεωφορεία και ΚΤΕΛ σε διάφορες πόλεις - περιοχές

Map

Ενδεικτικοί τρόποι σηματοποίησης: