Διαφημιστικά Μέσα στα Βαλκάνια

Η Clever Net έχει ξεκινήσει συνεργασία με εταιρίες "Out of home media" σε χώρες των Βαλκανίων, όπως:

Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία και F.Y.R.O.M. αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο δίκτυο από χώρους επιγραφών σε μεγάλες πόλεις και Εθνικές Οδούς:

Διαφημιστικά μέσα

Επιγραφές διαφόρων τύπων όπως:

Pisa 4X3

Megaboards (ψηφιακές εκτυπώσεις σε τοίχους στην Σόφια)

Bigboards  8X3ή 8Χ4

Panels

Διαφήμιση στα Metro, (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία)

H Clever Net παρέχει την δυνατότητα προβολής σας και στους Σταθμούς του Metro καθώς και σε αστικά λεωφορεία, με δυνατότητα σηματοποίησης είτε ολόκληρου του οχήματος είτε του πίσω μέρους του.

Τρόπος προβολής - Χρονική διάρκεια

Μπορείτε εσείς να επιλέξετε τον τρόπο προβολής όπως και την χρονική διάρκεια.

Είτε μηνιαία, ετήσια ή ανά 14ήμερα.

   

Βουλγαρία

FYROM

ΣΕΡΒΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ