Διαφημιστικά Μέσα

Έξυπνα concepts με μεγάλη απήχηση !!

Η Clever Net προσφέρει ιδιαίτερα δυναμικά και αποτελεσματικά μέσα οπτικής επικοινωνίας.

Η Clever Net δραστηριοποιείται σε ποικίλα μέσα οπτικής επικοινωνίας.

Χώροι  όπως είναι το ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, κ.α., όπου περνάνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, με ευρύ φάσμα στα δημογραφικά στοιχεία, σε οικονομικοκοινωνικά - ηλικιακά χαρακτηριστικά, χώροι με Υψηλή Επισκεψιμότητα γίνονται προσβάσιμοι για προβολή με δυναμική παρουσία σε ευρεία κλίμακα ανθρώπων, που θα κάνει αίσθηση!!

Κινούμενα μέσα όπως είναι λεωφορεία ΚΤΕΛ σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε σταθερά σημεία προβολής. όπως τα στέγαστρα αναμονής επιβατών (στάσεις λεωφορείων).  Ο διαφημιζόμενος πετυχαίνει να επικοινωνήσει άμεσα το προϊόν ή την υπηρεσία του, και να αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα του.