Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία: Κρήτης 29 - Τ.Κ. 54645 - Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 301 003

e-mail: office @ clever-net.gr