Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Στην CleverNet δεσμευόμαστε  να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση τους  μέσω διαδικασιών ελέγχου και λήψης feedback από πελάτες και προμηθευτές.

Για τη Διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς Συνεργάτες της CleverNet

üΗ ικανοποίηση των πελατών μας

üΗ άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές μας

üΗ συνέπεια στις τεχνικές και χρονικές προδιαγραφές των έργων διαφήμισης και επικοινωνίας που αναλαμβάνουμε

üΗ τήρηση όλων των προδιαγραφών και του Νομικού Πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της

üΤα καινοτόμα – πρωτότυπα προϊόντα που προσφέρουμε

üΜακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές

üΠιστοί πελάτες

αποτελούν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες, οι οποίες τηρούνται και εφαρμόζονται κατά γράμμα σε όλες τις διαδικασίες με γνώμονα τη Βελτίωση της Ποιότητας και της Ικανοποίησης του Πελάτη